อีเมล์: trade@qunfeng.com โทรศัพท์: + 86-13959797683
บริการ22

บริการก่อนการขาย

คู่มือการให้บริการก่อนการขายมืออาชีพและครบวงจรและชี้นำการลงทุนของคุณ
◇แนะนำรายละเอียดและสินค้าประเภทของ บริษัท ของเรา;
◇ตามความต้องการของตลาดผู้ซื้อที่เกิดขึ้นจริงแนะนำให้เลือกหมวดหมู่สินค้าขวา;
◇ตามความต้องการของผู้ซื้อและงบประมาณ, คู่มือผู้ใช้สามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม
◇จัดและมาพร้อมกับ on-the-จุดสอบสวนในโรงงานผลิต, การพูดบทสรุปที่เว็บไซต์และอธิบายคำสั่งที่เกี่ยวข้องของผู้ซื้อ .;
◇ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของผู้ซื้อผลงานออกมาแก้ปัญหาการลงทุนมีความยืดหยุ่นสำหรับตัวเลือก;