И-мэйл: trade@qunfeng.com Утас: + 86-13959797683
service22

-Нд борлуулалтын дараах үйлчилгээ

Нямбай болон шинжлэх ухааны тухай борлуулах үйлчилгээ нь таны сонголт илүү санаа зовох хадгаламж, найдвартай болгож байна.
◇, холбоо хянан баталгаажуулах, тодорхой бус, эсвэл асуудлыг хоёр тал хэлэлцээний замаар тогтмол байх ёстой нэмэлт, өөрчлөлт оруулах.
◇ үйлдвэрлэлийн захиалга оноох болон шаардлагын дагуу үйлдвэрлэлийг зохион байгуулна.
◇ урьдчилан тоног төхөөрөмж, семинар болон суурь зураг ургамлын байршлыг хангах. Бид шаардлагатай бол газар дээр нь зөвлөгөө хийх ажилтныг зохион байгуулж болно.
◇ техникийн зөвлөгөө, түүнчлэн factrory байгуулах төлөвлөгөөний талаар зөвлөгөө өгөх.
◇ нямбай хүргэх хангах нь бодит цаг хугацааны үндсэн дээр тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэлийн хуваарь хяналт тавих.